Privacybeleid

 

De bescherming van je persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

1. Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen we deze verwerken voor de doeleinden die we hieronder beschrijven. 

1.1     Om je vragen te beantwoorden of om met je te communiceren

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je via onze online contactformulieren contact met ons opneemt. 

We verwerken je naam, titel, (zakelijke) contactgegevens (waaronder je e-mailadres, telefoonnummer, naam van je bedrijf) en eventuele andere informatie die je in het vrije-invoerveld van het contactformulier aan ons verstrekt.

We verwerken deze informatie met jouw toestemming. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken.

1.2     Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie

We verwerken je persoonsgegevens om we je enquêtes over onze producten of diensten te sturen, je marketingcommunicatie te sturen of om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, producten en diensten van AkzoNobel. Mogelijk maken we profielen aan en analyseren je interactie met ons. Op deze manier leren we over je interesses en kunnen we onze communicatie toesnijden op jouw persoonlijke interesses. 

We verwerken je naam, adres, geboortedatum (alleen als je die informatie vrijwillig aan ons hebt verstrekt), je e-mailadres en andere onderwerpen die je actief en vrijwillig met ons hebt gedeeld. 

We verwerken deze informatie met jouw toestemming. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken.

1.3     Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

We verwerken geaggregeerde persoonsgegevens voor diverse zakelijke doeleinden van AkzoNobel, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van websites, apps en andere digitale kanalen, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten. 

Waar mogelijk gebruiken we geaggregeerde gegevens. Soms verwerken we persoonsgegevens zoals je naam, je e-mailadres, je IP-adres, je geslacht, je woonplaats, de cijfers van je postcode en andere informatie die in deze verklaring wordt genoemd of die je op andere wijze aan ons hebt verstrekt.

We verwerken deze informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

1.4     Voor het technisch en functioneel beheer van de app of website

Wanneer je onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van je apparaat verzamelen. We verwerken je persoonsgegevens om je snel en eenvoudig informatie te helpen vinden en om de toegang tot en de functionaliteit van deze website, app of een ander digitaal kanaal te verbeteren. 

De informatie die we automatisch verzamelen, kan informatie bevatten zoals je IP-adres, type apparaat, unieke toestelidentificatienummers, type browser, je geografische locatie (bijvoorbeeld het land of de stad van je locatie) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen je apparaat en onze dienst, waaronder geopende internetpagina's en aangeklikte links. 

Door deze informatie te verzamelen krijgen we een beter zicht op de gebruikers van onze diensten, waar ze vandaan komen en welke onderwerpen ze interessant vinden. We gebruiken deze informatie voor eigen interne analytische doeleinden, om de kwaliteit en de relevantie van onze diensten te verbeteren, om producten en diensten te verbeteren en om nieuwe functies en functionaliteit te ontwikkelen. 

We verwerken deze informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden, met andere woorden om een beter zicht te krijgen op de interactie van onze klanten met onze websites.

1.5     Wanneer je een account bij ons aanmaakt,om je account te beheren

Op jouw verzoek kunnen we een persoonlijke account voor je aanmaken om voor jou het aankoopproces te vergemakkelijken. 

We kunnen je naam verwerken, een geldig e-mailadres en eventuele andere informatie waar we om vragen. We verwerken ook je schermnaam, je functie en je inloggegevens.

We verwerken deze informatie met jouw toestemming. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. 

1.6     Wanneer je producten aanschaft via onze webshop, om je bestelling te verwerken en onze klantrelatie te beheren

We gebruiken persoonsgegevens om je aankoop te verwerken en om je bestelling af te leveren, om de status van je bestelling te melden en om contact met je op te nemen over de transactie. 

Voor dit doel verwerken we je naam en adres, contactgegevens zoals je telefoonnummer of e-mailadres, je kredietkaart of andere betalingsgegevens, die zullen worden verwerkt door een PCI-gecertificeerde leverancier, je instemming met onze geldende algemene voorwaarden en of je al dan niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen.  We verwerken ook informatie over wat je bij ons hebt gekocht en informatie die we krijgen via je geregistreerde interacties op websites en in apps van AkzoNobel (waarvoor we cookies kunnen gebruiken) en je aankoopgeschiedenis, zowel online (als je je aankopen koppelt aan je profiel) als offline (wanneer je offline een aankoop doet).

We verwerken je persoonsgegevens om onze aankoopovereenkomst met jou uit te voeren en om je bestelling bij jou te bezorgen. 

1.7     Wanneer je deelneemt aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen, om je deelname te beheren

Met jouw toestemming kunnen we je e-mails sturen met acties en uitnodigingen om deel te nemen aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden of lottrekkingen. Als je ervoor kiest om aan een van deze activiteiten deel te nemen, hebben we je persoonsgegevens nodig om dit te organiseren. 

Als je deelneemt aan een van deze activiteiten, hebben we je persoonsgegevens nodig om bekend te maken of je gewonnen hebt, om de prijzen uit te reiken en om de respons te meten op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of lottrekkingen. 

We verwerken deze informatie met jouw toestemming. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken.

1.8     Om wetten en juridische verplichtingen na te leven en de eigendommen en belangen van AkzoNobel te beschermen

We zullen je persoonsgegevens verwerken voor zover dat gepast of nodig is (a) volgens geldende wetgeving, waaronder wetten buiten het land waar je woont en met inbegrip van bijvoorbeeld wetgeving inzake gedegen onderzoek naar tegenpartijen, witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere misdaden; (b) om te voldoen aan juridische verplichtingen; (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten het land waar je woont; (d) om naleving af te dwingen van onze algemene voorwaarden en ander geldend beleid; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van jou of anderen; en (g) opdat we rechtsmiddelen kunnen inzetten of om schade die aan ons wordt berokkend, te beperken.

Indien nodig kunnen we je naam verwerken, je contactgegevens, je correspondentie met AkzoNobel, je gebruik van elk van onze producten en/of diensten en alle andere informatie die wordt genoemd in deze verklaring of die je op andere wijze aan ons verstrekt, als dat nodig is voor een van de doeleinden die in de vorige alinea werden genoemd.

We kunnen deze informatie verwerken voor onze legitieme zakelijke doeleinden. 

1.9     Als je de Visualizer-app gebruikt, om je in staat te stellen de content te delen

We kunnen je persoonsgegevens verwerken als je onze diensten gebruikt voor het opslaan en delen van afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content, zodat je deze gegevens kunt delen. In dit geval kunnen we metadata verwerken die ingesloten is in deze afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content (waaronder mogelijk gps-locatiegegevens en apparaat-id's, afhankelijk van de privacyinstellingen van je toestel) en persoonsgegevens die deel uitmaken van de inhoud van de afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content. Dit kan zelfs gevoelige persoonsgegevens bevatten (zoals deze bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit het uiterlijk van een persoon op een foto of video, als deze vrijwillig door jou zijn geüpload via de app). We kunnen ook gegevens verwerken die je aan ons verstrekt via je sociale media-accounts. We verwerken deze informatie met jouw toestemming. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken.

Mocht je persoonsgegevens via de Visualizer-app willen delen over andere personen dan jijzelf (bijvoorbeeld via een foto of video), dan moet je ervoor zorgen dat deze andere personen ook toestemming geven dat hun gegevens naar de Visualizer-app worden geüpload om gedeeld te worden. Als je een link deelt via de Visualizer-app, is deze link ook zichtbaar voor anderen.

We kunnen de content die je via de Visualizer-app deelt, verwerken om onze producten, websites en apps te verbeteren. Als we dit doen, verwerken we deze informatie op basis van onze legitieme belangen, met andere woorden om onze producten te verbeteren en om de betrokkenheid van klanten te optimaliseren. 

In het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we over je verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of voor doeleinden die we je zullen uitleggen op het moment dat we je persoonsgegevens verzamelen. We kunnen echter je persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die niet in strijd zijn met de doeleinden die we aan je hebben bekendgemaakt, mits dit is toegestaan volgens geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Geef je ons informatie over iemand anders, zorg er dan voor dat je de toestemming van deze persoon hebt om dit te doen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Door persoonsgegevens te verstrekken van iemand anders, bevestig je dat je de toestemming van deze persoon hebt om dit te doen of dat je namens deze persoon toestemming mag geven (bijvoorbeeld voor kinderen waarvan jij de ouder of voogd bent).

2. Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie 

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie om persoonlijke informatie over jou te verzamelen en te gebruiken, waaronder, afhankelijk van je toestemming, de mogelijkheid om advertenties aan te bieden op basis van je persoonlijke interesses. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoe je instellingen voor cookies kunt wijzigen, verwijzen we naar ons cookiebeleid.

3. Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen je persoonsgegevens mogelijk met:

  • onze groepsbedrijven en externe dienstverleners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van het aanbieden van onze diensten, het bieden van functies voor onze diensten, of het helpen verbeteren van de veiligheid van onze diensten) of die op andere wijze persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die we aan je bekendmaken wanneer we je persoonsgegevens verzamelen. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens goed worden beschermd, heeft AkzoNobel de AkzoNobel bindende bedrijfsvoorschriften ingevoerd die waarborgen dat elke juridische entiteit van AkzoNobel dezelfde mate van bescherming toepast voor persoonsgegevens. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen (gegevensverwerkingsovereenkomsten) afgesproken met externe leveranciers om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden en om ervoor te zorgen dat de gegevens goed worden beveiligd;
  • elke bevoegde rechtshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere externe partij met wie wij menen gegevens te moeten delen: (i) als onderdeel van geldende wet- of regelgeving; (ii) om onze juridische rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of (iii) om je vitale belangen of die van iemand anders te beschermen;
  • een daadwerkelijke of mogelijke koper (en zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat deze je persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven; en
  • andere personen waarvoor je toestemming hebt gegeven of onze leveranciers opdracht hebt gegeven om je gegevens openbaar te maken.

 

4. Waar bewaren we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waar je woont. Deze landen kunnen wetten voor gegevensbescherming hebben die anders zijn dan de wetgeving in jouw land (en die in sommige gevallen minder bescherming bieden).

Onze servers staan in de Europese Economische Ruimte, maar onze groepsbedrijven en externe leveranciers zijn wereldwijd actief. Dat betekent dat wanneer we je persoonsgegevens verwerken, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen, onder de voorwaarden vastgelegd in onderstaande paragraaf. 

Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd strenge wetten inzake gegevensbescherming. We zullen echter altijd maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je informatie in overeenstemming met dit beleid wordt gebruikt door derden en dat we voldoen aan geldende juridische vereisten om een afdoende bescherming van je informatie te waarborgen. We zullen ervoor zorgen dat als je gegevens naar een ander land worden overgedragen, ze nog steeds afdoende worden beschermd volgens de eigen privacyregels van AkzoNobel voor de gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners of volgens contractuele overeenkomsten met derden. Dit kan de modelcontractsbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie inhouden, die de ontvanger van de persoonlijke informatie verplichten de gegevens die zij verwerken te beschermen volgens wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. 

We kunnen je persoonsgegevens ook overdragen of delen met onze externe leveranciers, professionele adviseurs en anderen als wij dit nodig achten voor het beheer van de diensten en onze bedrijfsvoering.

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie te beschermen die we over je verzamelen en verwerken. De maatregelen die we treffen, zijn ontworpen om een mate van bescherming te bieden die past bij het risico van de verwerking van je persoonsgegevens.

We hebben een beveiligingsbeleid ingevoerd dat beschermt tegen onbevoegde toegang. Gegevens op onze beveiligde pagina's worden versleuteld met behulp van de SSL-technologie. Je browser kan aangeven of de pagina veilig is (en dit moet je controleren). Het is mogelijk om je browser zo te configureren dat deze je waarschuwt wanneer je voor het eerst een beveiligde pagina op de website opent.

Al je gegevens die via internet worden verstuurd zijn te allen tijde versleuteld. SSL is speciale software die automatisch gegevens versleutelt die je via onze beveiligde pagina's verzendt. Onze server leest de gegevens vervolgens met een persoonlijke sleutel. Dit houdt in dat je gegevens, of het nu gaat om gegevens van je bankkaart, kredietkaart of andere persoonlijke informatie, worden omgezet in een code die alleen kan worden ontcijferd met de persoonlijke sleutel of het wachtwoord. Alle onderdelen van diensten die vereisen dat je persoonsgegevens invoert, zijn beveiligd.

Indien we je inloggegevens hebben verstrekt (of indien je zelf inloggegevens hebt gekozen) waarmee je toegang hebt tot bepaalde delen van onze diensten (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden), is het jouw verantwoordelijkheid om deze geheim te houden.

De overdracht van informatie via internet kan nooit volledig veilig zijn. Hoewel we er redelijkerwijs alles aan zullen doen om je persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van persoonsgegevens die je online deelt niet garanderen. Je aanvaardt de inherente beveiligingsrisico's van het gebruik van internet en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op de beveiliging, tenzij we ons niet hebben gehouden aan geldende wetgeving en in dat geval uitsluitend binnen de beperkingen die zijn uiteengezet in relevante voorwaarden.

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens die we over je verzamelen zolang we een legitieme reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om je een door jou gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan geldende juridische, belasting- of boekhoudkundige vereisten). 

Wanneer we geen legitieme reden meer hebben om je persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anoniem maken. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we je persoonsgegevens veilig opslaan en uitsluiten van verdere verwerking totdat verwijdering wel mogelijk is. 

7. Welke verzoeken kun je doen met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, je hebt het recht op het corrigeren en bijwerken van je persoonsgegevens en je mag vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of een verzoek indienen om je persoonsgegevens over te dragen. Deze rechten kun je uitoefenen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens hieronder.
  • Je hebt het recht om je op elk moment uit te schrijven voor marketingcommunicatie die we je sturen. Je kunt van dit recht gebruik maken door op de link voor uitschrijving of afmelding te klikken in de e-mails die we je sturen. Wil je je uitschrijven voor andere vormen van reclame, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.
  • Net zo geldt dat als we je persoonsgegevens met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, je deze toestemming op elk moment kunt intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking die we hebben uitgevoerd voordat je je toestemming intrekt. Het intrekken van je toestemming heeft bovendien geen invloed op de verwerking van je persoonsgegevens die geschiedt op juridische gronden anders dan jouw toestemming.
  • Hoewel we liever hebben dat je eerst ons aanspreekt als je een klacht hebt, heb je het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten voor gegevensbescherming willen uitoefenen volgens geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

8. Links naar andere websites en sociale media 

Onze diensten kunnen links bevatten van en naar de diensten van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en leden van onze bedrijfsgroep. Volg je een link naar een van deze diensten, houd er dan rekening mee dat deze diensten hun eigen privacybeleid/gebruiksvoorwaarden kennen en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze diensten kunnen aanvaarden. Controleer hun privacyverklaringen voordat je persoonsgegevens aan hen verstrekt. 

We bieden ook de mogelijkheid om een account bij ons aan te maken via je sociale netwerk-account (zoals Facebook). Dit bespaart je tijd bij het aanmaken van je account, doordat je inloggegevens uit je sociale netwerk-account worden geïmporteerd. Houd er rekening mee dat wanneer je deze optie voor 'aanmelding via sociale media' gebruikt, we bepaalde informatie van het sociale netwerk kunnen ontvangen zoals je naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere informatie van je openbare profiel. Deze informatie wordt niet door ons aangevraagd, maar wordt verstrekt door het sociale netwerk door middel van de optie voor aanmelding via sociale media. Wanneer je de optie voor aanmelding via sociale media gebruikt, zullen we alleen de informatie importeren die nodig is om je account bij ons aan te maken. Wanneer we andere informatie ontvangen via het sociale netwerk, zullen we deze verwijderen. Nadat je je account hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om deze aan te vullen met informatie die je met ons wilt delen.

9. Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken? 

Personen die jonger zijn dan 16 jaar, mogen alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken als ze daarvoor schriftelijke toestemming hebben van een van hun ouders of een wettelijke voogd die deze privacyverklaring heeft gelezen.

10. Zo neem je contact met ons op

Heb je vragen of zorgen over ons gebruik van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens: 

E-mail: privacy.BE@akzonobel.com

Ons contactformulier: https://www.akzonobel.com/about-us/locations/contact-akzonobel

Post: Corporate privacy officer

Akzo Nobel N.V.

AkzoNobel Centre

Christian Neefestraat 2  

1077 WW Amsterdam

Nederland

De gegevensbeheerder van je persoonsgegevens is Akzo Nobel Decorative Paint nv

Veilig en eenvoudig betalen visa amex bancontact master card