Algemene actievoorwaarden

§Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 01 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 (datum kassaticket/datum aankoopbon).

§Actie wordt georganiseerd door Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, hierna vermeld als “Levis”.

§Deze actie geldt alleen voor de volgende producten die in België - binnen de actieperiode - zijn aangekocht: Levis Expert Muur, Levis Expert Muur Mix, Levis Expert Keuken, Levis Expert Keuken Mix, Levis Expert Badkamer, Levis Expert Badkamer Mix, Levis Expert Gevel & Levis Expert Gevel Mix.

§Indien u binnen 40 dagen na aankoop niet tevreden bent over uw Levis-product, en dit valt binnen de actievoorwaarden, dan betaalt Levis het aankoopbedrag terug.

§Niet geldig in geval van niet-volgen van instructies op de verpakking.

§Niet geldig op klachten om esthetische redenen, bijvoorbeeld over de kleur en het aspect.

§Niet geldig op klachten omwille van beschadigde verpakking.

§Levis is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de producten in winkels.

§Eventuele klachten worden onderzocht door de technische dienst van Levis, indien nodig neemt Levis telefonisch contact op, of wordt de klacht ter plaatse onderzocht.

§Ga naar www.levis.info klik op de Niet tevreden, geld terug actie en print het deelnemingsformulier af. Onderdeel van het deelnemingsformulier is het inzenden van twee foto’s. Stuur het ingevulde deelnemingsformulier en het kassaticket of de aankoopbon (enkel origineel wordt aanvaard), met datum en aankoop omcirkeld, uiterlijk binnen de 40 kalenderdagen, de uiterste inzenddatum is dus 10/10/2016, (poststempel geldt als bewijs) na aankoop (datum kassaticket/datum aankoopbon) naar Actie Levis Expert Niet tevreden, geld terug, c/o HighCo Data, PB 06817, 1733 Asse. Alleen volledig ingevulde en voldoende gefrankeerde inzendingen inclusief alle gevraagde bijlagen die binnen de 40 kalenderdagen na de aankoop zijn ontvangen, worden in behandeling genomen.

§Uw bankrekeningnummer dient ter beschikking gesteld te worden in een Belgisch IBAN formaat.

§Kosten gemaakt bij aankoop van de producten, of de applicatie van de producten, of aanvullende producten en hulpmiddelen, vallen niet onder deze actie. De terugbetaling geldt enkel voor het aankoopbedrag van hogergenoemde Levis producten.

§Indien aan de voorwaarden voldaan is, tracht Levis het geldbedrag binnen 6-8 weken over te maken naar het opgegeven IBAN. Het kan zijn dat door omstandigheden de genoemde termijn overschreden wordt.

§Levis behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.

§Deelnemers aan deze actie moeten in België gedomicilieerd zijn.

§Maximum één deelnemer per IBAN en per adres en per persoon.

§Enige terugbetaling gedurende de duur van de actie is beperkt tot maximum 1 aankoopbewijs van bovengenoemde producten en voorzover het een product betreft waarover de klant ontevreden is.

§Het maximumbedrag dat per deelnemer wordt terugbetaald op grond van deze actie ongeacht het aantal aankopen is € 400.

§Portkosten verbonden aan de deelname worden niet terugbetaald.

§Deze actie geldt uitsluitend voor particuliere consumenten. Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname.

§Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vragen, reclameren en opmerkingen over deze actie kunt u telefonisch (+32 2 352 03 90) of online (infolijn@highco.be) doen tot uiterlijk 10 oktober 2016.

§Druk- en zetfouten voorbehouden.

§Levis en Highco Data kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van elke vorm van briefwisseling door post of anderen.

§Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Levis Actievoorwaarden zoals hier vermeld.

§Levis bepaalt of aan deze Algemene Levis Actievoorwaarden voldaan is.